Tietosuoja ja reksiteriseloste

Asiakkaan tietojen huolellinen säilyttäminen on meille tärkeää. Asiakasrekisterimme sisältää vain asiakassuhteen kannalta oleelliset tiedot. Luvan tietojen käsittelyyn pyydämme sopimuksissa. Asiakastietoja säilytämme asiakassuhteen keston ajan.

Rekisteriselosteen löydät alla olevasta linkistä

Rekisteriseloste.doc RMosk

Jaa tämä sivu